Over Ons

Dorpshuis Hekelingen is een ontmoetingsplaats waar sociale en culturele activiteiten vanuit de Hekelingse gemeenschap en daarbuiten tot ontplooiing kunnen komen.

Stichting Verenigingsgebouw Hekelingen, in de volksmond “Dorpshuis Hekelingen”, heeft tot doel het in stand houden en exploiteren van een verenigingsgebouw ten behoeve van het plaatselijke verenigingsleven.

De stichting is opgericht in 1964. In 1968 werd Hekelingen verrijkt met een “juweel” van een houten dorpshuis annex gymzaal. In januari 2007 is het oude dorpshuis tot de grond toe afgebrand. Twee jaar na deze fatale brand is ons nieuwe Dorpshuis met steun en medewerking van de gemeente en hulp van vrijwilligers, particuliere initiatieven en verschillende instanties schitterend uit de as herrezen. Diverse clubs en verenigingen hebben weer hun onderkomen gevonden in het nieuwe verenigingsgebouw, waarin ook allerlei dorpsactiviteiten plaatsvinden.

Bestuur

Voorzitter: Dirk Sas

Secretaris: Helga Wiemer-von Hertzberg  

Bestuurslid: Kees Schipper

Bestuurslid: Ed van der Spoel

Penningmeester: Erna Hoogenboom

Beheerders

Ivo van Wensen
Sue-Ann Steijn

dirk.sas@kpnplanet.nl

helga.wiemer@dorpshuishekelingen.nl

info@dorpshuishekelingen.nl

info@dorpshuishekelingen.nl

erna.hoogenboom@dorpshuishekelingen.nl